Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0

08-08-2018 554 Türkiye Kamu-Sen
Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet çalışma hayatındaki son gelişmeleri değerlendirmek ve yakın gelecekte çalışanlarımızın karşı karşıya kalması muhtemel sorunlara şimdiden çözüm üretmek amacıyla hazırladığı SENDİKA 4.0 Projesi çerçevesinde ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan’ı ziyaret etti.

 Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk İmar-Sen Genel Başkanı Salih Demir ve Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak da heyet arasındaydı.

Ziyarette, dünyada son zamanlarda çokça tartışılan Endüstri 4.0 konusunun çalışma yaşamına, kamu yönetimine ve kamu çalışanlarına yansımasını değerlendiren Genel Başkan Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen’in sendikacılığa yeni bir bakış açısı getirmek üzere hazırladığı SENDİKA 4.0 Projesini tanıttı.

Genel Başkan Önder Kahveci,  yeni yüzyıldaki sendikacılık anlayışının temellerini atmak için başlattığımız projenin sendikacılığın gelişimi için zaruri olduğunun altını çizerek, “Bu konuda sosyal tarafların desteği ile teknolojik gelişmelere kulak tıkayan değil, katkı sağlayan bir anlayışın önderiyiz. Teknolojinin gelişmesi, çalışanları ve istihdam hayatını sürekli zora sokuyor. Biz gelişime açık ama hak kayıplarına müsaade etmeyen bir anlayışla değişimi izlemek değil, değişime önderlik etmek üzere yola çıkıyoruz. Memurlar, işçiler, ILO, Hükümet ve akademisyenlerin eliyle ortak bir şekilde sendikacılığın teorik altyapısı yeniden belirleyebiliriz.  Türkiye Kamu-Sen bu proje ile elini taşın altına sokarak çalışanların yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki, Konfederasyonumuzun başlattığı bu proje ilerleyen  zamanlarda gündeme oturacaktır ve somut adımlar atılacaktır' dedi. Kahveci, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Kamu-Sen değişimi izlemek yerine değişimin bir aktörü olarak yönlendirmek ve takip eden değil takip edilen olmak noktasında sendikacılıkta çığır açacak ciddi adımlar atıyor. Tüm dünyada Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bugünlerde, üretim yöntemlerinin değişerek bağımsız, akıllı yapay zeka sahibi mekanizmalarca gerçekleştirilmeye başlandığı bu zamanda bütün çalışma ilişkilerinin ve devlet politikalarının da değişeceği gerçeği inkar edilemez.

Bu çerçevede, çok yakın bir gelecekte gelişen teknolojiye bağlı olarak;

Sürücüsüz araçlar
Kendi kendine düşünen, karar veren ve uygulayan sistemler
Tamamen otomasyona dayalı, üretim, stoklama ve kargolama süreçleri
Maliyetlerin düşmesi
Ucuz işgücü (Akıllı üretim sistemleri sayesinde daha az çalışanla daha çok üretim)
Uzman eleman ihtiyacının artması
Niteliksiz personel ihtiyacının son bulması (Yardımcı hizmetler, evrak, depo, şoför, kurye, posta dağıtıcısı, vs.)
İnsan gücüne ihtiyacın büyük oranda azalmasıyla istihdamın düşmesi ve yüksek oranlı işsizlik
Kıyasıya rekabet ve emeğin ucuzlaması
Uzaktan çalışma modellerinin gelişmesi              
Esnek istihdam şekillerinin artması
Çalışma sürelerinin azalması
Devletlerin yeni yönetim anlayışı geliştirmeleri
İş ilişkilerinin değişmesi
Sistemlerin ağırlıklı olarak teknolojinin kontrolüne geçmesi
Bazı mesleklerin yok olması, yeni mesleklerin ortaya çıkması
Şirketlerin temelinden etkilenmesi, değişime uyum sağlayamayan şirketlerin yok olması gibi bir toplumsal ve ekonomik yapı ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz son derece yüksektir.  Bu değişimlere paralel olarak, kamu yönetimi ve kamu hizmetleri anlayışlarının da değişmesi kaçınılmaz olacak, sosyal politikalar yeniden şekillenecektir.
Gelişen teknoloji, değişen üretim biçimleri mutlak surette kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren konuların köklü bir değişikliğe girmesine neden olacaktır. Bu kaçınılmaz gerçekten yola çıkan Konfederasyonumuz, sendikacılığa yeni yaklaşımlar getirecek,  değişimlerin kamu çalışanları ve istihdam şekilleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek, çağın gereklerine uygun yeni bir sendikacılık ve buna bağlı yeni bir aksiyon sistemi getirmek üzere Endüstri 4.0’ın karşısına Sendikacılık 4.0 ‘la çıkma kararı aldı.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde kamu görevlileri ve kamu hizmetleri başta olmak üzere bütün istihdam piyasasına yakından etkileyecek olan değişimleri önceden tahmin etmek, bu değişimlerin çalışma hayatına etkilerini belirlemek, ortaya çıkacak olumsuz gelişmelere karşı sendikal çözümler üreterek değişimi doğrudan yönlendirmek üzere, ülke çapında büyük ve sürekli bir çalışma merkezi oluşturmak amacıyla yola çıktık. Bu önemli yolculukta ILO gibi yüzyıldır çalışanların haklarının küresel boyutta korunup geliştirilmesi için mücadele eden kuruluşlarla işbirliği yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerin de Konfederasyonumuza destek olacağını umuyoruz' dedi.

Genel Başkan Önder Kahveci’nin konuşmasının ardından, Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Koordinatörü Ercan Han SENDİKA 4.0 Projesi’nin detayları hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.  

ILO Türkiye Direktörü Sn. Numan Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği  konuşmasında, böyle bir projenin içinde bulunmaktan mutluluk duyacaklarını ve projeye teknik anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Türkiye Kamu-Sen’in sendikacılığın gelişi ve çalışanların haklarını koruma noktasında önemli katkılar sunduğunun altını çizen Özcan, SENDİKA 4.0 Projesinin de çalışma hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen’in projeyi tanıtmak ve projeye destek sağlamak amaçlı sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili makamlara ziyaretleri devam edecektir.

Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0Türkiye Kamu-Sen’den Sendikacılıkta Çığır Açacak Hamle: Sendika 4. 0
türkiye kamu-sen sendİka 4.0 memur işçi ilo hükümet akademisyen