Türk Kültür Sanat-Sen 6. Olağan Genel Kurul İlanı

23-01-2018 1063 Türk Kültür Sanat Sen
Türk Kültür Sanat-Sen 6. Olağan Genel Kurul İlanı
Türk Kültür Sanat sendikası 6. Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen gündem ile 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde saat 10.00’da İçkale Otel, Maltepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:89 06000 Çankaya/ANKARA Adresinde toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda bir sonraki hafta 17-18 Şubat 2018 günlerinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

GÜNDEM

10 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ
1-Yoklama ve Açılış
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Divan Teşekkülü
4-Açılış Konuşmaları
5-Protokol Konuşmaları
6-Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve İbrası
7-Mali Raporun Okunması ve İbrası
8-Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
9-Tüzük Değişikliği için komisyon kurulması
10-Tahmini Bütçenin Okunması
11-Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Devredeceği Yetkiler
12-Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üyeleri ile Üst Kurul Delegeliğine Adaylık Başvurularının Alınması
11 ŞUBAT 2018 PAZAR
13-Zorunlu Organlar Seçimi
14-Dilek ve Temenniler
15-Kapanış
Türk Kültür Sanat Sendikası Genel Merkezi
Yönetim Kurulu

Türk Kültür Sanat-Sen 6. Olağan Genel Kurul İlanı
olağan genel kurul