Türk Kültür Sanat Sen

20-09-2017 4342 Türk Kültür Sanat Sen
Türk Kültür Sanat Sen
Kamuda 1992 yılında başlayan sendikalaşma hareketi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanları büro hizmet kolunda yer alarak Türk Büro-Sen sendikasında örgütlenmeye başladılar. Ankara’da 12 Nolu şube Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarını temsil etmekteydi.

25 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Kültür ve Sanat hizmetlerin ayrı bir hizmet kolu olarak belirlenmesi ile birlikte TÜRK KÜLTÜR-SANAT-SEN Kurucular Kurulu Başkanı sıfatı ile H.Hüseyin YILMAZ ile birlikte 46 Kurucular Kurulu Üyesi ( A.Turan İNANÇ, İlhan ERAY, Hamdi DİNÇER, Selamettin YURTSEVEN, İsmail UÇAKÇI, Şerafettin AYDEMİR, Hikmet YÜKSEL, Enver SAĞIR, Mustafa DÜZ, Şeynan ÇELİK, İhsan KAYAPINAR, Urufi SOYLAMIŞ, M. Kemal ODABAŞ, Şükrü KARAMAN, Ali USLU, Döndü KILIÇ, Mustafa ADA, Nurullah YÜCE, S. Mümtaz ŞAHİN, Ekrem SEL, A. Fatih KORALTAN, Cengiz ASLAN, İsmail EROĞLU, Satılmış BOSTANCI, Lütfü TUNCER, Ali KARAÇAM, İbrahim IŞIK, Mustafa YILMAZ, Süleyman ÜNSAL, Faruk ŞİMŞEK, Faruk ERTÜRK, Hüseyin AKTAŞ, Mustafa CÖHCE, Yavuz ÜNAL, Cuma KAYA, İrfan KOCAOĞLU, Melahat ERBAY, Nuh AKMAN, Osman CANDOĞAN, Ayşe ULUTAŞ, Elif SAVAŞAN, Ahmet AKBAŞ, N. Kemal GÜNEL, Mustafa KOÇAK, İhsan BİLGİLİ, Halilullah ÖZCAN ) tarafından 08.08.2001 tarihinde Türkiye Kamu-Sen’e bağlı 11 sendikadan biri olarak kuruldu.

Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve Laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli ve manevi değerlere, insan haklarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kuralları ile yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması yolunda çaba göstermeyi,   Toplumsal barışı ve iş barışını tesis ederek, devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı, Hür sendikacılık anlayışı içerisinde üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve gerçekleştirmeyi, amaç edinen  Türk Kültür Sanat-Sen,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü, İle Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  ve bağlı birimlerinde sendikal faaliyet göstermektedir. 

Türk Kültür Sanat Sen
sendikalaşma hareketi kültür ve turizm bakanlığı büro hizmet kolu