Sanat Kaybedilemeyecek Güzeli Aramaktır

05-09-2017 967 Genel Başkandan
Sanat Kaybedilemeyecek Güzeli Aramaktır
PERDELER AÇILIRKEN Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile; “SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR”

Sanatı toplumsal hayatımızdaki önem ve değeri yönünden ele aldığımız zaman, sanat, sosyal yaşamda var olan gerçekleri olduğu gibi değil de, olması gerektiği gibi dile getirir. Bunu yaparken öznel bir bakışla nesneleri ve olayları değerlendirerek bir beyin süzgecinden geçirerek doğayı bozar, değiştirir, artırır ya da azaltır. Çünkü sanat kaybedilemeyecek güzeli aramaktadır.
 
Sanat, hayal gücünün yarattığı renkler, çizgiler ya da seslerle, hareketlerle her şeyi kendi içinde gördüğü şekle dönüştürür, insana hitap eder ve estetik hazlara hizmet etmiş olur. Ortaya atılan sanat eserleri (mimarî, heykel, resim, tiyatro, sinema, edebiyat, şiir, roman, musiki v.s) bireyin kendi hislerinin ne olduğunu öğrenmesini sağlar, insanları kötü duygulardan kurtararak onlara iyi olması gereken duygular aşılarken, yaşadığı şehrin, sınıfın ve milletin  fertlerine bir kişilik ve yaşama bilinci geliştirir, birliğini, dirliğini sağlar, insanların birbirlerine yaklaşmasına yardım eder.
 
Sanat bizi sanatçı aracılığı ile, konularında yarattığı tiplerle bir araya getirerek yaşamımızı daha da bir genişletir ve güzelleştirir. Sanat, içinde yaşadığımız kargaşaya bir düzen getirir, bu düzen duygusunu içimizde de uyandırır ve  bizi önce kendimizle sonra da toplumla barıştırır.
 
Sanat insanları üretkenliğe teşvik eder, sanat eseri bir yandan o milletin  varlığını temsil ederken, bir yandan da milli gurur vesilesi olur ve toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı sunar.
 
Bu anlayışla; sanatımızın   gelişmesine, sevilmesine, kitlelere ulaşmasına katkıda bulunan ve bu konuda çaba sarf eden  tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve sanat sevenlerin bu anlamlı gününü   kutluyorum.
 
Siyasi iktidarı ve iktidarın kültür ve sanattan sorumlu Bakanı Sayın Ömer Çelik’e; 4848,309, 310 ve 5441 sayılı kanunlarla kurulmuş bulunan bu güzide  kurumları yeniden yapılandırmayı planlarken  Büyük Türk  düşünürü İbni Sina’nın “BİLİM VE SANAT TAKDİR EDİLMEDİĞİ YERDEN GÖÇ EDER'  sözünü hatırlatarak  herkese esenlikler diliyorum.

Sanat Kaybedilemeyecek Güzeli Aramaktır
mimarî heykel resim tiyatro sinema edebiyat şiir roman musiki Sanat