İstanbul'da İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Ziyaret Edildi.

02-12-2019 596 Genel Merkezden
İstanbul'da İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Ziyaret Edildi.
Genel Başkan Uğur YILDIRIM, Genel Başkan Yardımcılarımız Hilmi TEKCAN ve arkeolog Tolga ÇELİK İstanbul il ziyareti gerçekleştirdiler.

Ziyarette İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ziyaret edildi. Kurum çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Genel olarak sendikal faaliyetlerin konuşulduğu toplantıda çalışanların sorunları dinlendi. 

Ayrıca Teknik personellerle de görüşme yapan Genel Başkan yardımcımız Arkeolog Tolga ÇELİK personellerin sorunlarını her şartta dile getirdiklerini, kurum yöneticileriyle yapılan görüşmelerde çalışanların özlük haklarıyla ilgili konuları her defasında dile getirdiklerini belirtti. 

 

İstanbul'da İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Ziyaret Edildi.
İstanbul rölöve ve anıtlar müdürlüğ