Görevde Yükselme Başvuru Koşulları ve Münhal Kadrolar Açıklandı.

17-11-2020 169 Genel Haberler
Görevde Yükselme Başvuru Koşulları ve Münhal Kadrolar Açıklandı.
Görevde Yükselme sınavı başvuru koşulları ve boş kadrolar açıklanmıştır.

Bakanlık duyurusunda Görevde yükselme sınavı başvuruları 14.12.2020 mesai başlangıcından  31.12.2020 mesai bitimine kadar devam edecektir. Elektronik ortam haricinde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav Başvuruları http://intranet.ktb.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

Sınava Giriş Şartları

1) Kütüphane müdür yardımcısı, müze müdür yardımcısı, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdür Yardımcısı, Resim Heykel Müzesi ve Galeri Müdür Yardımcısı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, araştırmacı kadrolarında toplam en az iki yıl asaleten çalışmış olmak veya şef, ayniyat saymanı, muhasebeci kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya çözümleyici, programcı, mütercim, redaktör kadrolarında toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak veya mimar, mühendis, şehir plancısı, matematikçi, arkeolog, jeomorfolog, jeolog, istatistikçi, kimyager, ekonomist, kütüphaneci, biyolog, kitap pataloğu, folklor araştırmacısı, müze araştırmacısı, enformasyon memuru kadrolarında toplam en az üç yıl asaleten çalışmış olmak veya dekoratör, heykeltıraş, restoratör, grafiker, tekniker kadrolarında toplam en az dört yıl asaleten çalışmış olmak veya bu bentte belirtilen farklı kadrolarda çalışılan sürenin eksik olması halinde sözü edilen kadrolarda toplam en az beş yıl asaleten çalışmış olmak,
2) Müze müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; müze müdürlüğü ihtisas elemanı olmak ve Bakanlığa bağlı müze müdürlüklerinde en az bir yıl fiilen görev yapmış olmak, 
3) Kütüphane müdürü kadrosuna atanabilmek için ayrıca; kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak, il halk kütüphaneleri dışındaki kütüphane müdürü kadrolarına yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde diğer koşulları taşımakla birlikte dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,(*)
4) Toplam hizmetinin en az altı ayını Bakanlıkta geçirmiş olmak,
5) En az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

Müze Kütüphane ve Şube müdürlüğü için açılan kadrolar aşağıdadır.

Sınavı bekleyen tüm personele hayırlı olsun.

Görevde Yükselme Başvuru Koşulları ve Münhal Kadrolar Açıklandı.
görevde yükselme